Seznamte se s několika zásadami

Seznamte se s několika zásadami

Vytvořit úspěšný firemní web nedokážete, pokud se neseznámíte se zákulisím tvorby webu. Nemusíte mít znalosti programátora. To ne. Ale znát význam některých odborných termínů určitě nezaškodí!
V každém případě se musíte zorientovat v základním nastavení webu, aby obsluha webu byla pro Vás co nejjednodušší.  A aby Váš firemní web byl co nejefektivnější. Proto byste měli vybrat takovou nabídku struktury webu, abyste byli ve finále spokojeni.
mladík u pc
Struktura webu se skládá z takových čtyř základních pilířů:
1.       Výběr domény. Doména je vlastně taková adresa Vašich firemních stránek, podle které Vás zákazníci najdou. Pilířem, o který se opírá celé Vaše působení ve světě internetového obchodování.
2.       Grafický design. Toto podlaží webu vidí zákazníci. Musí je zaujmout a přinutit je prohlédnout si nabídku produktů Vaší firmy. Tedy nic nepodstatného!
3.       CMS systém. To je část webu, ve které Vy můžete bezproblémově měnit obsah svých internetových stránek, aniž byste byli vzděláni v oboru výpočetní techniky.
4.       HTML kód. Je to jazyk, který je programátorem již navolen, abyste mohli se svým webem komunikovat v jazyce, který je Vám známý.
seo na mobilu
Aby Vaše firemní webové stránky mohly zahájit svou činnost, musí být umístěny v prostoru, který se odborně nazývá webhosting. Pokud tedy nemáte vlastní server, poskytovatelé takového prostoru Vám umožňují pronájem umístění webu na internetu.
seo na mobilu
Bez toho by to opravdu nešlo.
Celé toto všechno zajišťuje nabídka renomovaných firem, které se tvorbou webu zabývají a nabízejí podnikatelům co nejvýhodnější balíčky služeb.
Upřímně řečeno, a přesto to ještě nestačí, pokud si nenecháte strukturu webu sestavit podle takových pravidel, která zaručí snadnou vyhledatelnost na internetu. Co byste asi tak dělali s nádherným a přehledným webem, kdyby jej zákazník ve vyhledávači nenašel? Proto byste měli ještě před spuštěním nechat web projet ještě SEO analýzou, spolu s následnou optimalizací!

Základní principy šetření přírody

Základní principy šetření přírody

To, že se v dnešní době produkuje neskutečné množství odpadu, není žádnou novinkou. Životní prostředí se čím dál tím více zhoršuje a vědci bijí na poplach. I náš vliv na přírodu totiž ovlivňuje globální katastrofy, které mohou v důsledku našich činů nastat. V dnešní době je k přečtení nespočet článků o zdravém životním stylu, ochraně přírody a šetrném využívání přírodních zdrojů, nicméně stále dost lidí si tak nepočíná. Je proto nesmírně důležité, aby se o těchto tématech lidé dovídali mnohem častěji a v ještě širším měříku, protože jak se budeme chovat k naší přírodě, ovlivní to, jak v budoucnu budeme žít, a zdali vůbec budeme žít.
odpadky v přírodě

Pokud se považujete za člověka absolutně neznalého ani základních principů ochrany přírody, jistě si pokládáte otázku čím vlastně začít. Prvním a tím nejdůležitějším krokem je uvědomění si toho, že na světě nejsme sami přestat se svojí sobeckostí. I na každém Vašem malém krůčku záleží. Pokud se jako Vy bude chovat každý, nebude naše příroda mít problém.

První, čím můžete začít je obyčejné třídění odpadu. Zaveďte pro začátek aspoň jeden koš navíc, a to na plast. Třiďte pečlivě a uvidíte, kolik odpadu vyhozeného do směsného odpadu najednou ušetříte. Veďte k tomu i své děti. Uvidíte, jak se tato činnost pro ně stane zábavou. Postupně můžete začít třídit další odpad jako například papír, hliník nebo biologický odpad.
popelnice na tříděný odpad

Šetřete plastovými materiály! Není nutné, abyste při každém nákupu v supermarketu požadovali novou igelitovou tašku. Jděte na nákup s košíkem, nebo svou vlastní taškou. Dnes už jsou na trhu k vybrání různé druhy i velikosti, takže jistě nebudete mít problém si vybrat podle svého vkusu.

Neodhazujte odpadky v přírodě. Můžete se zdát, že když odhodíte malý obal od žvýkačky nebo nedopalek, tak to není žádný problém. Uvědomte si ale, že tímto činem zatížíte přírodu na několik následujících let, v některých případech i desítek let. Není nic jednoduššího ne odpad zastrčit do kapsy a u nejbližšího koše vyhodit. Pomůžete tak přírodě a ta se v následujících letech nám, i našem dětem odvděčí.


Mužstvo admirála Nelsona

Mužstvo admirála Nelsona

Británie byla roku 1780 koloniální velmoc a vládla čtvrtině veškerého zemského povrchu. Na palubách britských královských lodí se plavilo zhruba sedmdesát tisíc námořníků. Tito muži, kteří se plavili a bojovali na plachetnicích Jejího Veličenstva, byli povětšinou spodina společnosti. Hlásili se do služby na moři z nejrůznějších důvodů. Převážně to však byli štvanci, kteří prchali před zákonem, anebo dluhy. Přesto se ale mužstvo často najímalo a odvádělo k námořnictvu i násilím. Odváděni pak byli jacíkoliv muži z chudiny ve věku od osmnácti, do padesáti pěti let.  K těmto chudým, násilně odvedeným mužům se potom kapitáni a důstojníci na lodích chovali velice krutě. Na rozdíl od jiných členů posádky je nikdy nepouštěli v přístavech na břeh, aby nemohli dezertovat. Jakýkoliv jejich prohřešek byl pak krutě trestán. Jednalo se o tresty jako bičování devítiocasou kočkou, nebo protažení pod kýlem lodí. Pokud se někdo dopustil jakékoliv neposlušnosti vůči svému důstojníkovi, bylo to považováno za vzpouru a potrestáno oběšením na ráhně.
lord nelson socha

Život na lodích

Samotná služba a práce na moři byla nesmírně namáhavá.
·         Již od svítání se drhla paluba lodi.
·         Pracně se leštila lodní děla.
·         Stále dokola se cvičilo manévrování s plachtami a také obsluha děl.
Mužstvo spalo na lodích v hamacích, nebo v houpacích sítích. Kvůli úspoře místa v kajutách potom sdíleli jeden hamak dva námořníci. Praktikovalo se to tak, že když jeden muž odpočíval, anebo spal, druhý muž měl službu na palubě.
loď lorda nelsona

Nemoci

Kromě živých zvířat, která se na loď před vyplutím nakládala, bylo naloženo jako jídlo při plavbách solené vepřové, nebo hovězí maso a hlavně suchary. Právě nedostatek čerstvého jídla na lodích, kdy muži neměli žádný zdroj vitamínů, propukaly u mužstva na lodích kurděje, Navíc byly na lodích špatné hygienické podmínky, což vedlo k epidemiím chorob, zejména tyfu.

Už žádné ranní cvičení

Už žádné ranní cvičení

Pokud by nás při vyjíždění z garáže pozoroval někdo z vesmíru, možná by mohl získat dojem, že se jedná o nějaký záhadný rituál.
1.     Ráno vyjdete z domu.
2.     Otevřete garáž.
3.     Sednete do auta.
4.     Popojedete kousek.
5.     Vyběhnete z auta.
6.     Zavřete vrata.
7.     Skočíte do auta.
8.     Mizíte v dálce.
španělský styl domů
Po návratu domů se rituál opakuje pozpátku.Pokud z garáže vyjíždíte jednou nebo dvakrát do týdne, asi Vás to tolik iritovat nebude. Ale když máte tuto ranní čtvrthodinku cvičit denně, bude to pěkně otravné.
ruka s dálkovým ovládáním

Pět různých variant

Podle konstrukčního řešení a způsobu otevírání se garážová vrata vyrábějí v pěti variantách.
Křídlová.  Výhodou je univerzálnost a jednoduchost. Nevýhodou – nelze před garáž nic postavit. Dveře se otevírají směrem ven, stejně jako ta klasická. Toto řešení je nejstarší variantou garážových vrat.
Výklopná. Výhoda – větší úspora místa a bezpečnější vjezd. Nevýhoda – do otvoru je nutno zabudovat rám, který průjezd do garáže zužuje.
Sekční. Zajímavé řešení, při kterém jednotlivé sekce zajíždějí na vodicích kolejnicích pod strop. Výhoda – neubírají z prostoru vjezdu. Můžete parkovat před vraty.
Sekční do strany– podobné, jako předchozí typ. S tím rozdílem, že se křídlo vodorovně posune na boční stěnu. Výhoda – lze pootevřít jen z části pro průchod osoby. Nevýhoda – jednotlivým pohyblivým dílům nesmí stát nic v cestě.
rolovací vrata

Rolovací šetří místo

Posledním a konstrukčně nejdokonalejším typem jsou vrata, která se nazývají rolovací. Jedná se o nejmodernější typ otevírání garáže. Pohyblivá část vrat se navine do kazety nad vjezdovým otvorem. Výhoda – ušetříte maximum místa v garáži i před ní. Tento typ garážových vrat lze použít i tam, kde je u vrat nízký překlad. V tomto případě je můžete nechat osadit i zvenku. Pokud pomýšlíte na modernizaci Vašeho domu, tato vrata se k ní přímo nabízejí.

Aby byl web vidět

Aby byl web vidět

Pokud chce ně kdo o, aby se o něm vědělo dál než jenom za nejbližšími humny, potřebuje k tomu velice často svůj vlastní web. Pouze ten je schopný rozšířit to či ono, co je na něm uložené, klidně i až na druhý konec světa, a to během okamžiku, spolehlivě a levně.
Ovšem toho se zpravidla nedá dosáhnout automaticky. K tomu, aby byl prostřednictvím webu navázán kontakt se světem, je totiž nezbytně třeba, aby na takový web zavítával dostatečný počet návštěvníků. A takoví návštěvníci se na něm nikdy neobjeví sami od sebe. Ty sem musí někdo nějak přivést. A podobný úkol je naprosto nepochybně nad síly a možnosti osamoceného běžného majitele webu. Na to jsou potřeba odborníci na optimalizaci pro internetové vyhledávače.

obrázek serveru

Proč právě ti? Ať už je místem, kde je zapotřebí takové SEO Praha nebo jakékoliv jiné místo, jsou to právě oni, kdo vědí, jak jim svěřený web zviditelnit, jak se postarat o to, aby byl tento pro mnohé z uživatelů atraktivní a lehce nalezitelný zároveň. A nejen že vědí, jak na to, ale jsou schopni to realizovat pro kohokoliv, kdo se na ně obrátí.
Ať už se má jednat o SEO audit, analýzu klíčových slov, linkbuilding, obsahovou strategii anebo průběžnou optimalizaci, tedy o jakoukoliv činnost spadající do zmíněné optimalizace, jsou to oni, kdo člověku pomohou. Kdo se postarají, aby web díky své dokonalosti dosáhl toho nejlepšího postavení ve vyhledávačích, jež pomáhají uživatelům hledat to, co je relevantní. Protože jenom ve chvíli, kdy se web ocitne na některé z nejvyšších příček v internetových vyhledávačích, je jisté, že ho návštěvníci najdou.

psaní na počítači

A tak je logicky optimalizace nutná všude, nejenom Praha SEO potřebuje. A odborníci na slovo vzatí tu jsou kdykoliv připraveni přispěchat na pomoc. Aby to byl právě jim k optimalizaci svěřený web, jenž se dostane na výsluní, na který zavítají nespočetné zástupy návštěvníků. Díky čemuž pak web snadno dokáže splnit právě to, co se od něj očekává. A čeho by se jinak dosáhnout nepodařilo.

Muzika z jiného soudku

Muzika z jiného soudku

Vznikala v období 20. let minulého století, kdy amatéři nadšení do elektroniky a experti na strunné nástroje doslova spojili své síly a stvořili tento nástroj.
Tón se tvoří tím, že chvění struny vyvolá reakci elektromagnetických snímačů, které chvění převedou na elektrický proud. Tento proud se poté odvede do zesilovače.
Elektrické kytary se používají zejména v jazzu, z něhož se poté dostala také do rock’n’rollu a metalu.muzikant s kytarou
Kytary mají několik modelů. Mezi ty známější patří Telecaster a Stratocaster, které patří pod firmu Fender, jež se specializuje na výrobu právě elektrických nástrojů, jako jsou klavíry, housle a také kytary. Byly představeny začátkem padesátých let a přetrvaly až do teď. Další model je například Les Paul od firmy Gibson, ten je asi nejtypičtější a nejznámější, je pojmenován po kytaristovi, který jej vynalezl a je o něco starší než Fenderky, asi o 10 let, a liší se od nich tvarem a samozřejmě kvalitou, která je zde nižší.
Kolébkou všech modelů je Amerika.
Jako u každého nástroje i zde pochopitelně známe několik interpretů. Pár z nich si dnes představíme. Lese Paula, který je takovým otcem těchto kytar a pochází z New Yorku. Je také zodpovědný za přínosy pro hudební svět, a to v podobě přidání různých efektů jako jsou playback nebo delay efekt, což chápeme jako umělé tvoření ozvěn.černé kabely
Další z kytaristů je milovník cigaret, whiskey Jack Daniel’s a bývalý člen kapely Guns N‘ Roses Saul Hudson vystupující pod jménem Slash. Z kapely odešel v roce 1996 kvůli neshodám s Axlem. Po odchodu si však založil svou kapelu, kterou pojmenoval Slash’s Snakepit. Neuplynulo však mnoho let a do kapely se opět navrátil.
A posledním z nich je pro dnešek člen kapely Queen Brian May. Je vystudovaný fyzik a svou zálibu našel právě v elektrické kytaře, která mu krásně zapadla do jeho oboru. S Rogerem Tailorem po studiích založil skupinu Smile, kterou zpěvák opustil, a nahradil jej Freddie Mercury. Tímto momentem vznikla v roce 1971 jeho kapela Queen.

Proč dát přednost halogenovým žárovkám kapkového tvaru

Proč dát přednost halogenovým žárovkám kapkového tvaru

Halogenové žárovky vykazují některé významné přednosti a nemělo by se s nimi zacházet jako s podřadným světelným zdrojem. Ačkoli se některé typy již přestaly vyrábět, produkce pokračuje u žárovek s paticí G9, R7s, a rovněž u typů do předních světlometů automobilů.

halogen

Dlouhá životnost – klasické žárovky s wolframovým vláknem vydržely svítit v průměru pouhých 1000 hodin, což bylo poměrně málo. Naštěstí byla jejich cena velmi nízká, ovšem s ohledem na častou výměnu ve svítidlech s krytem to představovalo zvýšené nároky na údržbu. Životnost halogenů je několikanásobně vyšší, přibližně 5 – 7 tisíc hodin.
Barva světelného kuželu – klíčová vlastnost, která je nejčastějším důvodem, proč halogenové žárovky nezatracovat. Díky technologickému postupu výroby a samotnému principu totiž vyzařují velice příjemnou světelnou energii. Jde o odstín teplého bílého světla, který je pro tyto typy světelných zdrojů typický, a nelze jej ničím napodobit.

Podání barev – v součinnosti s příjemnou barvou světla je zároveň významným parametrem i vynikající podání barev, tzv. indexu Ra. Ten vyjadřuje v procentech, do jaké míry se osvětlený předmět shoduje s tím, jak je vnímán za denního slunečního svitu. Čím vyšší procento, tím vyšší shoda, přičemž u těchto halogenových žárovek kapkového tvaru a mnoha dalších typů je index Ra roven 100.
Široký výrobní program – desítky let zavedená výroba a postupný vývoj nových produktů umožnil jejich využití na mnoha místech. Existují žárovky zapojované přímo do napětí 230 V, nebo s napájecím transformátorem – v paticích s Edisonovým závitem nebo s kolíčky – od stropních halogenek až po pracovní reflektory a bodové zdroje.

reflektror

Další významné vlastnosti – po celou dobu činnosti vyzařují konstantní světelný tok a nabíhají okamžitě na plný výkon. Lze je také zapojit do stmívacího okruhu a regulovat tím množství vyzařovaného světla. Sofistikované výrobky renomovaných producentů, např. značky Osram nebo Philips, využívají UV filtrů ve formě přísad v baňkách z křemičitého skla, které zachytí veškeré nežádoucí ultrafialové paprsky.

Parní čističe

Parní čističe

Na trhu je velké množství přístrojů, které čistí párou. Od podlah, koberců, oken, varných desek, spár mezi kachličkami až po údržbu oblečení se dá čištění párou využívat. Navíc je tento způsob zcela ekologický (není potřeba používat žádné chemikálie, vystačíte si pouze s vodou přeměněnou v páru) a zabraňuje vzniku alergických reakcí.
koště, mop, lopatka na smetí
Parní čističe odstraňují 99 % běžných bakterií, skvrn, vodního kamene či mastnoty. Na výběr je z několika druhů přístrojů v závislosti toho, k čemu každý slouží. Jsou to parní vysavače, mopy a ruční čističe.
Parní vysavače kombinují technologii vysávání se silou páry, která zajistí hygienickou čistotu. K úklidu se využívá horké páry, která napomůže k uvolnění nečistot a následně také jejich odsátí spolu s vodou vytvořenou na povrchu. Parní vysavače jsou sice o poznání těžší než ty „obyčejné“, ale v domácnosti jsou mnohem větším pomocníkem.
čistící prostředky
Parní mopy dezinfikují povrch párou a napomáhají k rychlému úklidu podlah – nahřáté jsou již od 10 do 60 sekund. Jsou sice o poznání lehčí, než vysavače, ale jejich váha se nese po celou dobu úklidu, takže v konečném důsledku se mohou pronést více. Manipulace s nimi je velmi nenáročná, takže je může využívat opravdu každý.
Ruční čističe slouží k přesnému a cílenému čištění, které je zaměřeno na povrchy menšího objemu. Používají se především k čištění varné desky, sporáku, trouby, dlaždic a spár mezi nimi, vodovodních kohoutků, žaluzií a dalších. Kromě úklidu se mohou použít také k osvěžení oblečení z šatníku při změnách sezóny.
vysavač, koberec
Všichni tito pomocníci obsahují nepřeberné množství příslušenství, které posouvá čištění domu na profesionální hranici. Na výběr je spoustu nástavců – na menší či větší povrchy nebo v závislosti na typu plochy. Dále jsou kartáče na čištění podlahy, oken, mini kartáče, nylonové kartáče a spousta dalších. Samozřejmostí bývá odměrná nádoba, která slouží k nalití vody do přístroje. Také je možné sehnat návleky na různé typy povrchů a také textilní návlek zachytávající rozpuštěnou špínu, který je skvělý na čalouněné povrchy, koberce či potahy v autě.

Čemeřice – ozdoba zimní zahrady

Čemeřice – ozdoba zimní zahrady

Zdá se to divné, ale i v zimě některé rostliny vykvetou. Patří k nim i čemeřice.
Tato zajímavá květina je po větší část roku bez jakýchkoliv nápadností, je to jen zelená rostlina s kožovitými listy.
růžová čemeřice
 
Pěstování
 
Čemeřice vysazujeme na jaře v rozestupech 30–40 cm od sebe. Před výsadbou je potřeba půdu zrýt, aby byla dobře prokypřená.  Čemeřici sázíme do dobře propustné a vápenité půdy, často rostlinu zaléváme, protože nesnese přesušení.
Při výsadbě si vybereme místo, kde bude čemeřice v zimě dobře vidět a vyniknou tak její zářivě květy. Nejlépe jí bude u přístupové cestičky nebo na skalce. Vaše zahrada bývá po většinu roku stinná?  Pak je tato květina vhodná pro vás. Čemeřice má ráda stín, proto jí vysazujte pod keři nebo stromy, tam kde je polostín. Slunce čemeřici nesvědčí – je to přece zimní víla. Rostlina je mrazuvzdorná. Domovinou čemeřice jsou Alpy, Karpaty, Apeniny, kde se vyskytuje u okrajů prosvětlených lesů.  Výška dorostlé čemeřice je od 30 do 40 cm.  Květy mohou být žluté, červené, fialové, bílé. Zajímavým druhem čemeřice je čemeřice smrdutá, jejíž květy jsou zelené a na okrajích se mění na červenou.
 
Čemeřice rostou ve skupinách, je vhodné je kombinovat s dalšími cibulovinami, které začínají vyrůstat brzy z jara.   
 
Čemeřice vykvétá od února do března až dubna. Ale již v podzimních dekoracích na terase nebo na zápraží můžeme do nádob naaranžovat spolu s jinými rostlinami i čemeřici. Odmění se v zimě dlouhotrvajícím kvetením.  
Květy můžeme dát do vázy, kde vydrží velmi dlouho dobu, ale pozor – celá rostlina je jedovatá, proto při manipulaci s květinou noste rukavice!
rostlina bílé čemeřice
 
Zajímavost
 
Čemeřici se v minulosti přikládal magický význam zřejmě kvůli její odolnosti vykvést v mrazivých dnech a některé její části byly využívány jako léčebný prostředek na srdeční choroby a proti vnitřním parazitům.
 

Svítíme rostlinám

Svítíme rostlinám

A jak při výběru správného osvětlení pro rostliny v bytě nebo skleníku postupovat? Která zářivka se k tomuto účelu hodí a dodá jim dostatečné množství světla prostřednictvím svých umělých paprsků? Světlo je přirozeně jedním ze základních faktorů správného růstu rostlin.
 betonový tunel.jpg
Současný trh jich nabízí opravdu pestrý výběr tohoto zboží. Z regálů obchodů již pro svou úspornost vytlačily klasické žárovky. V široké nabídce různých zářivek, úsporek a výbojek je někdy těžké se vyznat. A vybrat tu pravou pro konkrétní rostlinu a její fázi růstu je ještě náročnější. Přinášíme o nich několik informací.
 

Zakořenění a růst s lineární zářivkou

Pro zakořenění rostlin je vhodné červené světlo. Pro počáteční růstovou fázi rostlin pak pěstitelé doporučují studené modrobílé světlo. Tyto požadavky splňují a toto světlo poskytují oblíbené zářivky lineární. Mají slabší výkon a proto jsou vhodné spíše pro rostliny nižšího vzrůstu. Používají se při předpěstování sazenic a také při pěstování různých bylinek (petrželka, pažitka, bazalka).
 

Pro malé a střední rostliny kompaktní zářivky

Jedná se o tzv. úsporné lampy. Fungují podobně jako zářivky lineární, ale mají vyšší výkon. Jsou vyráběny s růstovým, květovým a s duálním spektrem. Ty s duálním spektrem lze použít univerzálně pro všechny druhy rostlin v různých fázích jejich vývoje, kvetoucí i nekvetoucí. Protože vydávají méně tepla, lze je umisťovat blíže vrcholům rostlin a hodí se tedy i tam, kde je méně místa.
oranžová zářivka.jpg 

Pro světlomilné rostliny vysokotlaké výbojky

Vysokotlaké výbojky mají vyšší výkon než kompaktní zářivky (70W – 1000W). Mají tedy i vyšší intenzitu světla. Hodí se pro větší plochy. Musí se ale počítat i s tím, že uvolňují i více tepla. Je třeba myslet na vhodnou ventilaci. Výbojky je také potřeba umisťovat výše nad rostliny. Pro růstovou fázi rostlin se hodí růstové halogenidové výbojky. Při pěstování světlomilných plodících rostlin (paprika, rajče) se využívají sodíkové výbojky s vyšším podílem modrého světla.